Ishrana

O prehrambenim potrebama korisnika brine se kuharsko osoblje koje obroke i užine priprema od svježih i svakodnevno nabavljanih namirnica.  Pri tome se upražnjava HACCP sistem kojim se preventivno osigurava bezbijednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje.

U izradi jelovnika redovno učestvuju i predstavnici korisnika, te svojim sugestijama, primjedbama i prijedlozima doprinose izboru jela što pristupačnijih ukusima starijih osoba, odnosno naših korisnika.  Za korisnike čija dijagnoza to zahtjeva, organizovan je poseban dijetetski režim ishrane.

Hrana se poslužuje u hotelskom restoranu prema sljedećem rasporedu:

  • DORUČAK: 07:30 do 08:30 sati
  • RUČAK: 13:00 do 14:00 sati
  • VEČERA: 18:00 do 19:00 sati

Korisnicima koji nisu sposobni za samoposluživanje, obroci i užine se dostavljaju u sobe, a pomoć prilikom hranjenja obezbjeđuju njegovateljice.