Medicinske usluge

U Domu penzionera pružaju se osnovne medicinske usluge i pomoć za šta je zaduženo stručno osoblje kojem se, dva puta sedmično, pridružuje i ljekar porodične medicine. Korisnicima je na raspolaganju domska ambulanta, a u slučaju težih ili naglih pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja u pomoć se poziva hitna služba.

Usluge koje pruža medicinsko osoblje su:

  • besplatan prevoz na specijalističke preglede
  • podjela tabletarne terapije
  • mjerenje krvnog pritiska, tjelesne temperature i šećera
  • davanje inzulina
  • previjanje rana na osnovu preporuke ljekara
  • fizikalni tretman na osnovu preporuke ljekara

Osim rada sa korisnicima kojima je potreban svakodnevan fizikalni tretman, naš fizioterapeut često razgibava i brine o zdravlju i fizičkoj spremnosti i ostalih korisnika, ne samo Doma, nego i Centra za zdravo starenje.