ODLAZAK U DOM PENZIONERA NIJE KRAJ: PENZIONERI U TUZLI SE DRUŽE, IZLAZE, ZALJUBLJUJU (VIDEO)

Već sedam godina Dom penzionera je kuća Sadete Hasičić iz Lukavca. Teško je kaže bilo donijeti odluku na život u Domu, ali se ne kaje. Ovdje ima sve što je potrebno za mirnu i ispunjenu treću životnu dob.

Srijedom imamo tombolu, utorkom vježbe, super nam je ovdje, što se tiče lično mene. Svakome bih preporučila ko je u dobi kao ja, da dođe, ne valja biti sam ni u stanu ni u kući”, kaže Hasičić iz Lukavaca.

Osamdesetosmogodišnji Husein Ćatić, u Domu je oko pola godine. Ovdje mu je dobro, kaže da ima društva, ali i da često izlazi, jer je aktivan i vitalan.

Smještaj za 208 korisnika

Dom penzionera Tuzla, za 208 korisnika pruža smještaj, ishranu, higijenu, primarnu zdravstvenu njegu u saradnji sa Domom zdravlja Tuzla, radno okupacione terapije i socijanu pomoć.

“Prva kategorija su oni kojima ne treba tuđa njega, samostalno su pokretni i mogu obavljati samostalno životne aktivnosti i druga kategorija su oni koji zavise od tuđe njege, teže pokretni i nepokretni koji boluju od različitih oboljenja”, navodi Mirsad Bakalović, direktor Doma penzionera Tuzla.

Često se dogodi ljubav

Za bolesne i nepokretne pomoć za osnovne aktivnosti su njegovatelji i medicinske sestre. Osim osnovnih usluga koje pruža dom penzionera, ovdje se često dogodi i ljubav, bilo je i brakova koji su sklopljeni u Domu.

“Ima i druženja i ljubavi, međusobno se posvađaju pa prekinu. Svega ima, svakodnevan život se odvija kao i kod njihove kuće”, tvrdi Bakalović i dodaje:

Ima li udovica? Husein : Ima, (smijeh). Udvarate li im se? Husein: Pa dobro eto družimo se, imam ih tu u komšiluku, družimo se, počastimo jedni druge i tako to.“

Odlazak u Dom penzionera nije kraj, kažu naši sagovornici, svi se slažu da je ovo za većinu njih jedan novi početak.