Cjenovnik

JAVNA USTANOVA „DOM PENZIONERA“ TUZLA Broj: 01-996/15-5 Dana, 07.12.2015.godine Na osnovu člana 21.

Usluge socijalne zaštite

Hotel Dom penzionera je mjesto gdje se starim licima nastoji stvoriti ugodna atmosfera kako bi njihovo najzrelije doba bilo što kvalitetnije

Medicinske usluge

U Domu penzionera pružaju se osnovne medicinske usluge i pomoć za šta je zaduženo stručno osoblje kojem se, dva puta sedmično, pridružuje i ljekar

Njega i higijena

Kako bi se korisnici osjećali zbrinuto, ali i dostojanstveno, usluge njege i higijene se odnose na: hranjenje polupokretnih i nepokretnih korisnika

Ishrana

O prehrambenim potrebama korisnika brine se kuharsko osoblje koje obroke i užine priprema od svježih i svakodnevno nabavljanih namirnica.

Smještaj starih osoba

Hotel Dom penzionera nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama opremljenim inventarom potrebnim za ugodan boravak starijih osoba.

Uslovi za smještaj korisnika treće životne dobi u dom

BiH, 75000 Tuzla, Filipa Kljajića 22 www.dompenzionera.ba e-mail: dompenzionera@bih.net.ba