Usluge socijalne zaštite

Hotel Dom penzionera je mjesto gdje se starim licima nastoji stvoriti ugodna atmosfera kako bi njihovo najzrelije doba bilo što kvalitetnije

Medicinske usluge

U Domu penzionera pružaju se osnovne medicinske usluge i pomoć za šta je zaduženo stručno osoblje kojem se, dva puta sedmično, pridružuje i ljekar

Njega i higijena

Kako bi se korisnici osjećali zbrinuto, ali i dostojanstveno, usluge njege i higijene se odnose na: hranjenje polupokretnih i nepokretnih korisnika

Ishrana

O prehrambenim potrebama korisnika brine se kuharsko osoblje koje obroke i užine priprema od svježih i svakodnevno nabavljanih namirnica.

Smještaj starih osoba

Hotel Dom penzionera nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama opremljenim inventarom potrebnim za ugodan boravak starijih osoba.

Uslovi za smještaj korisnika treće životne dobi u dom

BiH, 75000 Tuzla, Filipa Kljajića 22 www.dompenzionera.ba e-mail: dompenzionera@bih.net.ba

Cjenovnik

JAVNA USTANOVA „DOM PENZIONERA“ TUZLA Broj: 01-996/15-5 Dana, 25.02.2022.godine Na osnovu člana 21.