Uslovi za smještaj korisnika treće životne dobi u dom

BiH, 75000 Tuzla, Filipa Kljajića 22
www.dompenzionera.ba
e-mail: dompenzionera@bih.net.ba
Tel. centrala: + 387 35 270 002
ID broj: 4209015600005
Reg. Broj: 4-298
NLB – banka Tuzla
Devizni račun: 100861887
KM račun: 1321000196010139
Sparkasse bank
KM račun: 1990500006175891
IBAN: BA39 13210100086188727
SWIFT: TBTUBA 22

Za podnošenje prijave za prijem osoba treće životne dobi, hronično bolesnih i invalidnih lica  u JU “Dom penzionera” Tuzla, potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  1. Popunjen obrazac Zahtjeva za smještaj (popunjava se prilikom prijema);
  2. Lična karta i kopija CIPS-a;
  3. Mišljenje porodničnog ljekara da nema kontraindikacija za smještaj sa kratkim pregledom eventualnih oboljenja i trenutnih terapija;
  4. Test na korona virus COVID-19, ne stariji od 48 sati prije prijema u Dom.
  5. Zdravstvena legitimacija, ovjerena od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje

NAPOMENA: Ljekarski nalazi ne smiju biti stariji od 4 mjeseca i moraju biti izdati od registrovanih zdravstvenih ustanova.

Smještaj se vrši u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama sa kupatilima, centralnim grijanjem i balkonima. Dom pruža usluge (uračunate u cijenu smještaja): ishrana (tri obroka dnevno i užina za dijabetičare), primarne zdravstvene zaštite (pregled liječnika utorkom i četvrtkom u Domu, prijevoz pod pratnjom na specijalističke preglede, stalni nadzor radnika Odjeljenja zdravstvene i pojačane njege, fizikalne vježbe), šišanje, brijanje, kupanje slabo pokretnih i nepokretnih osoba, društvene aktivnosti (druženja, izleti, proslave rođendana i praznika, radnookupacione terapije), edukacija i prevencija.            

 

CIJENE SMJEŠTAJA PO OSOBI ZA JEDAN MJESEC:

 Za I kategoriju korisnika – pokretne osobe koje samostalno obavljaju životne aktivnosti (održavanje lične higijene, kupanje, oblačenje, fiziološke potrebe, objedovanje u restoranu), svjesni su, orijentisani i samostalno uzimaju medicinsku terapiju, osim inzulina,  mjesečna cijena usluga smještaja je slijedeća:

– u jednokrevetnoj sobi ……………….700,00 KM,

– u dvokrevetnoj sobi ………………….600,00 KM.

 Za II kategoriju korisnika – polupokretne/nepokretne osobe kojima su potrebne usluge kupanja, presvlačenja, hranjenja, davanja terapije, te osobe koje koriste pelene za odrasle, mjesečna cijena usluga smještaja je slijedeća:

u jednokrevetnoj sobi ……………….1000,00 KM,

– u dvokrevetnoj sobi ………………….800,00 KM.

Korisnici plaćat će, pored mjesečne cijene usluga smještaja, i dodatni novčani iznos od 50,00 KM za na ime troškova za pelene, katetere, stome, prevoz na dijalizu i hemoterapiju.

 

Za više informacija pozovite broj: 035 270-004 (recepcija) ili pišite na email: dompenzionera@bih.net.ba i facebook: Hotel Dom penzionera Tuzla.

Direktor:

Mr. Mirsad Bakalović prof.