Uslovi za smještaj korisnika treće životne dobi u dom

BiH, 75000 Tuzla, Filipa Kljajića 22
www.dompenzionera.ba
e-mail: dompenzionera@bih.net.ba
Tel. centrala: + 387 35 270 002
ID broj: 4209015600005
Reg. Broj: 4-298
NLB – banka Tuzla
Devizni račun: 100861887
KM račun: 1321000196010139
Sparkasse bank
KM račun: 1990500006175891
IBAN: BA39 13210100086188727
SWIFT: TBTUBA 22

Za podnošenje prijave za prijem osoba treće životne dobi, hronično bolesnih i invalidnih lica u JU “Dom penzionera” Tuzla, potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. Popunjen obrazac Zahtjeva za smještaj (popunjava se prilikom prijema);
 2. Lična karta CIPS i Prijava o mjestu boravka;
 3. Nalaz i mišljenje interniste da nema kontraindikacija za smještaj;
 4. Nalaz i mišljenje neuropsihijatra da nema kontraindikacija za smještaj;
 5. ATD (snimak pluća) očitan;
 6. Nalaz stolice na crijevne parazite i klostridium;
 7. Zdravstvena legitimacija, ovjerena od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje

NAPOMENA: Ljekarski nalazi ne smiju biti stariji od šest mjeseci i moraju biti izdati od zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, klinički centri ili privatne zdravstvene ustanove).

Smještaj se vrši u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama sa kupatilima, centralnim grijanjem i balkonima. Dom pruža usluge (uračunate u cijenu smještaja): ishrana (tri obroka dnevno i užina), primarne zdravstvene zaštite (pregled liječnika utorkom i četvrtkom u Domu, prevoz pod pratnjom na specijalističke preglede, stalni nadzor osoblja Odjeljenja zdravstvene njege, fizikalne vježbe), šišanje, brijanje, kupanje slabo pokretnih i nepokretnih osoba, društvene aktivnosti (druženja, izleti, proslave rođendana i praznika, radnookupacione terapije), edukacija i prevencija.

CIJENE SMJEŠTAJA PO OSOBI ZA JEDAN MJESEC:

Za pokretne osobe ili sposobne za samousluživanje – neovisne – I kategorija:

 • u dvokrevetnoj sobi………………..547,00 KM
 • u jednokrevetnoj sobi……………..647,00 KM

Za polupokretne /nepokretne osobe ili potpuno zavisne od tuđe pomoći- II kategorija:

 • u dvokrevetnoj sobi……………….756,00 KM
 • u jednokrevetnoj sobi……………..932,00 KM

Korisnici koji koriste pelene za odrasle vrše doplatu od 50,00 KM mjesečno za nabavku pelena.

Uplate se mogu vršiti na blagajni ove Ustanove, ili na transakcijski račun broj:
1321000196010139 kod NLB d.d. Tuzla.

Za više informacija pozovite broj: 035 270-003 (direktor) ili 035 270-004 (recepcija) ili pišite na email: dompenzionera@bih.net.ba i facebook: Hotel Dom penzionera Tuzla.

Direktor:

Mr. Mirsad Bakalović prof.