VIDEO: REPORTAŽA O NAŠEM DOMU

Zbog trenutne epidemiološke situacije i pojave pandemije COVID-19, JU “Dom penzionera” Tuzla radi po posebnim uslovima uz pooštrene mjere sigurnosti. Reportažu o novonastalim uslovima rada u našem Domu snimila je ekipa “RTV7” Tuzla, koja je razgovarala sa direktorom Ustanove Mirsadom Bakalovićem, našim medicinskim radnicima, ali i samim korisnicima. 

Pogledajte VIDEO